Τραπεζαρίες
- Όλες οι Τραπεζαρίες διατίθενται σε οποιαδήποτε διάσταση ή χρώμα επιθυμείτε -

- Τραπεζαρίες ξύλινες με 4 καρέκλες από 250 ευρώ -

Τραπεζαρία 001 Τραπεζαρία 002 Τραπεζαρία 003
Τραπεζαρία 004 Τραπεζαρία 005 Τραπεζαρία 006
Τραπεζαρία 007 Τραπεζαρία 008 Τραπεζαρία 009
Τραπεζαρία 010 Τραπεζαρία 011 Τραπεζαρία 012
Τραπεζαρία 013 Τραπεζαρία 014 Τραπεζαρία 015

Έπιπλο ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΗ
Έπιπλα, Κουζίνες, Σαλόνια, Κρεβατοκάμαρες, Ντουλάπες, Τραπεζαρίες, Σύνθετα, Μικροέπιπλα, Βέροια, Ημαθία, Βεργίνα, Έπιπλα, Κουζίνες, Σαλόνια, Κρεβατοκάμαρες, Ντουλάπες, Τραπεζαρίες, Σύνθετα